Registrer deg

Dokumentasjon

Praktisk informasjon

Her finner man litt overordnet informasjon om Winorg Express & Total

Filter

Her er en generell beskrivelse av de ulike valgene i filter 

Excel-eksport

Her forklarer vi innholdet i de ulike excel-eksportene fra personer, bedrifter etc

Kommunikasjon

Her finner du det du behøver å vite om hvilke muligheter for kommunikasjon med medlemmer og andre som finnes i Winorg. 

Personer

Personer er navnesøk, registrering og oppdaterings bildet i Winorg Express

Grupper

Grupper, komiteer og utvalg

Økonomi

Her finner du  økonomioppgavene og historikk

Kurs og Arrangement (KAV)

Her finner du oversikt over alt du trenger å vite for kurs- og arrangement

Admin

Her viser vi nyttig informasjon for de som administrerer Winorg

Produktnytt

Her finner du releasenotes

Andre moduler

Her forklarer vi om ulike moduler i Winorg

Modulliste

Test